Pressestøttekonf2

Endringer i mediestøtten

Kulturminister Anniken Huitfeldt la i dag frem regjeringens forslag til endringer i produksjonsstøtten for avisene. Største endringen er at abonnement på digitale nyheter også skal telle med når en mediekanal søker om pressestøtte.

Kulturminister Anniken Huitfeldt la frem endringsforslag i dag.

Selv om regjeringen nå ønsker en plattformnøytral produksjonsstøtte, og at støtteordningen ikke skal være bundet til papiraviser, skal fortsatt betaling for innholdet ligge i bunnen. Kulturdepartementet ser altså behovet for å føre videre forskriften om at avisene tar reell betaling for abonnement, løssalg og annonser.

Statsråd Anniken Huitfeldt innledet dagens pressekonferanse med å slå fast at nåværende pressestøtteordning har virket godt i mange år. 

– Blant annet er det etablert svært mange lokalaviser i store deler av landet, sa kulturministeren. Dernest la hun frem sitt ønske om at pressestøtten nå skal bli mediestøtte, hvor digitalt innhold også skal telle med. Utover dette legges det, i denne omgang, opp til mindre justeringer i produksjonsstøtten. 

Regjeringen mener at det fortsatt er helt avgjørende for legitimiteten til produksjonsstøtteordningen at tilskuddsmiddler ikke går til eierne i form av utbytte eller inn i annen virksomhet. Kulturministeren ser likevel for seg en viss oppmykning av dagens regler og åpner for utbetaling av utbytte, med en maksgrense på en halv million i året.

Departementet mener at en slik ordning ivaretar særlig de mindre lokalavisene med lokale eiere. 

Landslaget for lokalaviser har da også foreslått justeringer i utbyttereglene, nettopp for å bidra til at lokale eiere skal kunne investere i lokale medier.

 – Det viktigste ved en endring fra pressestøtte til mediestøtte er at prinsippet om støtte basert på betalt innhold videreføres. Etter å ha lest raskt gjennom høringsforslaget, er vi glade for å se at mange av LLA sine synspunkter er blitt hørt. Men vi skal gå nærmere gjennom regjeringens melding, og levere LLAs høringsforslag innen 25. mai. Det sier LLAs styreleder Ståle Melhus.

Senere i år skal regjeringens forslag også behandles av ESA. Kulturministeren håper uansett at de fleste forslagene vil kunne føre til endringer i neste års statsbudsjett.

Øvrige endringer i pressepolitikken kommer på et senere tidspunkt.

Se regjeringens høringsnotat på Kulturdepartementets nettsider

Her kan du også se hvordan omleggingen av produksjonsstøtten kan slå ut i kroner og øre for enkelte aviser. Du finner ikke alle avisene her, men regjeringen har valgt ut noen aviser for å simulere konsekvensene av omleggingen. Selve produksjonsstøtten endres jo også noe fra år til år.