Eigarskap på høyring

I dag har Kulturdepartementet lagt fram forslag til endringar i medieeigarskapslova, men departementet vil heller ikkje dei neste åra at nokon skal få eiga meir enn ein tredjedel av avisopplaget på nasjonalt nivå.

Imidlertid ser departementet for seg at elektronisk mediebruk skal vera ein del av reknestykka når avisene sin posisjon skal slås fast.

Kommentarar til forslaga skal vera inne til utgangangen av august.

Sjå omtale og alle forslaga på Kulturdepartementet sine nettsider.