IngolvVevatne

LLAs grunnleggjar Ingolv Vevatne er død

Det var Ingolv Vevatne som tok initiativet til Landslaget for lokalaviser. Onsdag 17. februar døydde han.

Ingolv Vevatne blei 88 år gamal. Han vil bli hugsa som ei eldsjel som stod på barrikaden for lokalavisene. I 1976 tok Vevatne initiativet til etableringa av Landslaget for lokalaviser (LLA).

Tre år før Ingolv Vevatne kalla inn til stiftingsmøte på Voss for LLA, var han også med på etableringa av lokalavisa Grannar. Avisa sin journalist Grethe Hopland Ravn skreiv denne artikkelen i eiga avis i helga, LLA gjengir den her etter avtale med Ravn:

Ingolv Vevatne var først og fremst lærar, og hadde sin arbeidsplass i grunnskulen i heile sitt lange yrkesliv. Like fullt var han brennande engasjert i både målsak, fråhaldssak, lokalpolitikk, sogelag, og han var glad i historie. Bygdehistorie i sær. Det er ikkje få spor han etterlet seg, mellom anna i Etne Sogelag sine årbøker. I juni 2007 blei han også tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. Når ein snakkar om spor, er Ingolv Vevatne ein mann som etterlet seg store spor i lokalavisbransjen. Han var ei av eldsjelene som i 1973 grunnla Grannar, som den gong var bygdeblad for kommunane Etne og Ølen. I 1976 var han mannen og ideen bak organisasjonen Landslaget for lokalaviser, som i dag er ein interesseorganisasjon for over 110 lokalaviser frå Svalbardposten i nord til Lindesnes i sør.

Samla lokalaviser

I eit intervju med Grannar i 2016 då LLA fylte 40 år, fortalte Ingolv Vevatne om oppstarten for organisasjonen. På den tida var det til dels store forandringar innan norsk presse og fleire bygdeblad såg dagens lys over heile landet. Likevel var det dei store riksavisene som fekk hovudtyngda av stønaden, både gjennom tilskot til avispapir og i statslysingar. Bygdeblada var for små og blei ikkje lagt særleg merke til. Dette provoserte Vevatne, så i januar 1976 bestemte han seg for å prøva å stifta ein landssamskipnad for bygdeblad, og sendte ut nærare 80 brev til aviser i heile Noreg. Portoen betalte han av eiga lomme. Han fekk 29 svar som støtta ideen om å skipa ein eigen organisasjon for bygdeblad, og i mai same år blei det arrangert skipingsmøte på Voss. Her var 15 aviser representert, og dei fekk stifta samskipnaden. Ein av dei andre eldsjelene på dette stiftingsmøte var dåverande redaktør i Vaksdal-Nytt, Harald Stanghelle, som i dag er ein profilert politisk kommentator i Aftenposten.

Idealistisk eldsjel

Rune Hetland som både har vore redaktør i Grannar, og generalsekretær i LLA kjente godt Ingolv Vevatne og arbeidet han gjorde for lokalavisene.

Artikkelen held fram under annonsen

– Ingolv har lagt ned ei vanvittig mengd dugnad for lokalavisene, og var aldri den som stakk seg fram. Han hadde ein grunnleggjande respekt for folk som bur rundt om i heile landet, og mannen mange av oss kan takka for arbeidsplassen me har – lever ikkje lenger. Utan Ingolv hadde me ikkje hatt LLA, og utan LLA hadde Noreg vore minst 50 lokalaviser fattigare, seier Hetland.

Han omtalar Vevatne som ei idealistisk eldsjel som klarte å samla små, fattige lokalaviser, og halda entusiasmen oppe fram til organisasjonen hadde kraft nok til å utvikla seg og bli sterkare. Hetland omtalar Vevatne som limet og pådrivaren for å koma saman, og halda saman, til organisasjonen var på støe bein.

Då LLA i 2016 markerte 40-års jubileum, mottok Ingolv Vevatne LLA sin heiderspris for sin innsats for lokalavisene og organisasjonen. Han var ein mann som alltid tenkte på andre, før seg sjølv. Som dytta andre fram i spotlighten, når det var han sjølv som hadde lagt ned den største innsatsen. Han hadde stor arbeidskapasitet, og eit stort hjarta for andre.

Ingolv Vevatne etterlèt seg kone, to barn, fire barnebarn og eitt oldebarn.

Tekst og foto: Grethe Hopland Ravn, Grannar

Teikning, som Vevatne fekk saman med heidersprisen på LLAs 40-årsdag: Siv Grethe Bøhn-Pettersen

I dødsannonsa i Grannar står følgjande:

Gravferd fredag 26. februar klokka 13.00 frå Etne Kyrkje til Stødle gravstad. Seremonien vil vera for næraste familie og inviterte. Om nokon ynskjer å delta ved jordfestinga, er dei velkomne. Like kjært som blomar er ei gåve til Etne Omsorgssenter, kontonr 3543 10 08805. Merk gåva: Ingolv Vevatne.