Biskop Halvor Nordhaug i Fanaposten

Avisinteressert biskop på visitas

Denne uka fikk Fanaposten besøk av biskop Halvor Nordhaug! Over en kopp kaffe pratet han med redaktør Ståle Melhus og kollegene om blant annet lokalavisenes viktige rolle for å skape identitet.

Biskopen har denne uken gjennomført bispevisitas i Fana prosti. Tirsdag var Fanaposten et av stedene Halvor Nordhaug besøkte under visitasen.

– Lokalaviser er viktige institusjoner. De er identitetskapende, samlende og har en viktig funksjon i nærmiljøene sine. Derfor hadde jeg lyst å besøke Fanaposten da jeg var i Fana prosti, sa Halvor Nordhaug.

Fanaposten inviterte likegodt biskopens følge på kaffe, kake og en god avisprat.

– Det er flott at biskopen tar seg tid til å komme på besøk, for det er jo som regel vi som må oppsøke han når det er slike anledninger. Desto hyggeligere å kunne snakke litt sammen om det som opptar oss begge, sier redaktør Ståle Melhus. Alle de seks ansatte i avisen satt sammen med biskopen, prost Kristin Litlere i Fana, sogneprest Gunnar Nesse og kirkefagsjef Tore Skjæveland.

Praten gikk i nærmere to timer om verdivalg, lokalavisens virke i et stort nedlagsfelt og lokaldemokrati, som alle de tilstedeværende er opptatt av.

Foto: Terje Bringsvor Nilsen