Styre 2

Årsmøte i LLA. Her er det nye styret:

Øystein Øygarden held fram som styreleiar i Landslaget for lokalaviser (LLA). Etter LLAs årsmøte torsdag (bildet), er dette det nye styret i avisorganisasjonen:

Øystein Øygarden, Vest Telemark Blad, På val, 2 år

Tone Sidsel Sanden, Dølen, På val, 2 år

Camilla Skaar, Hordaland Folkeblad, Ikkje på val, 1 år

Knut Martinsen, Avisa Hemnes, På val, 2 år

Trude Hiller, Steinkjer-Avisa, På val, 2 år

Svend Arne Vee, Firdaposten, Ny, 2 år

Lillian Holden, Hallingdølen, Ny, 2 år

Leiar: Øystein Øygarden, Vest Telemark Blad, 1 år

Nestleiar: Tone Sidsel Sanden, Dølen, 1 år,

Nestleiar: Camilla Skaar, Hordaland Folkeblad, 1 år

Varamedlemer:

1. Reidar Hystad, Sunnhordland, 1 år (fast møtande)

2. Christoffer Johansen, Vennesla Tidende, 1 år

3. Liv Maren Mæhre Vold, Alvdal Midt i Væla, 1 år

Årsmøtet følgde valkomiteen si innstilling, og alle blei valt einstemmig.

Erling Wåge og Holger Austvoll ble takket av som styremedlemmer. Begge slutter i lokalavisene i løpet av sommeren og høsten.