Avis-papir-digitalt

Ap går inn for null-moms

Arbeiderpartiet går no inn for null-moms på digitale medier. Partiet vil også halda på 0-moms på redaksjonelt innhald i papiravisene. Det skriv Dagens Næringsliv i dag.

Avis-papir-digitalt

– Vi har studert dette nøye. Vi mener dagens ordning med null prosent moms på papir og 25 prosent digitalt ikke er bærekraftig. Det å møtes på midtveien, med en lik lav sats, innebærer en økning av papirmomsen. Vi anser det ikke som en farbar vei å legge moms på det skrevne ord nå. Med en klar avgrensning og presisering vil Ap derfor åpne for null moms både på papir og nett, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv.

Med Ap sitt ferske standpunkt, er no sjansen enda større for at det skal bli politisk enighet om det Landslaget for lokalaviser (LLA) har kjempa for heile tida; null-moms på alt redaksjonelt innhald, uavhengig av plattform.

Samtidig som Ap no vil gå inn for null-moms, set partiet ned eit mediepolitisk utval, som skal leiast av stortingsrepresentant Arild Grande.

LLAs generalsekretær Rune Hetland kommenterer utviklinga i momssaka slik:

– At Arbeiderpartiet no går inn for 0-moms på kjøp av aviser både digitalt og på papir er svært positivt. Vi i LLA har heile tida arbeidd for at det ikkje skal vera avgift på redaksjonelt samfunnsinnhald, og at dette prinsippet må vere uavhengig av om journalistikken blir distribuert på papir eller digitalt. 

– Vi håpar inderleg vi har rett i at inntrykket er at også regjeringspartia er på veg mot 0-moms. Dette er svært viktig for at avisene skal klara seg gjennom vanskelege omstillingstider, seier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser.

Heile DN-artikkelen kan du lesa her.

Du kan også her lesa det vi skreiv om saka for eit par månader sidan.

For kommentarar:

Rune Hetland (bildet), generalsekretær i LLA, dir. tlf. 452 89 444, rune()lla.no

RuneHetland_LLA