Tomas Bruvik LLA ok

Annonsemarkedet sviktar, lokalavisene permitterer

LLAs første spørjeundersøking er no avslutta, og tallenes tale er blitt enda tydelegare gjennom helga: Lokalavisene mistar så store annonseinntekter at mange må permittere medarbeidarar. Det vil også gå ut over journalistikken og samfunnsoppdraget til avisene.

Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) har fått inn svar frå 2/3 av medlemsavisene våre. Blant LLAs over 110 aviser er det stor bekymring for konsekvensane av korona-viruset. Mange butikkar og andre bedrifter i lokalsamfunna må stenge ned, dermed sluttar dei også å annonsere i lokalavisene.

Halvparten av lokalavisene som er med i LLAs medlemsundersøkjing, rapporterer at dei har mista mellom 50 og 90 prosent av dei totale annonseinntektene den siste veka. 15 % trur dei har mista over 90 prosent av inntektene! Avisene taper både lokale annonseinntekter og kjedeannonser frå mediebyråa.

– Dette er dramatiske tal, seier generalsekretær Tomas Bruvik i LLA (bildet) måndag ettermiddag. Gjennom medlemsundesøkjinga ser han alt no konsekvensane av stupet i annonseinntekter:

– Rundt 65 % av avisene seier at dei har sendt ut permisjonsvarsel eller vurderer å permittera tilsette. Aller verst går det ut over annonsemedarbeidarane, men mange aviser vil også måtte permittere redaksjonelle medarbeidarar. Dermed vil avisene våre slite med å levere journalistikken som i høgste grad trengst i desse tider, seier Bruvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Ventar du tiltak frå regjeringa?

– Vi i LLA og dei andre bransjeorganisasjonane arbeider hardt inn mot både politikarane og byråkratane for at dei skal forstå alvoret og kome opp med konkrete hjelpetiltak også for mediebransjen. Så langt har vi fått gjennom at produksjonsstøtta skal utbetalast denne veka, men eg både håper og trur at vi etter kvart får fleire gjennomslag, blant anna i lys av at andre grupper i samfunnet alt no har blitt tilgodesett. Ingen vil vel at lokalaviser, verken store eller små, skal måtte leggja ned. Det ville ha vore eit stort tap for lokalsamfunna og lokaldemokratiet, seier LLAs generalsekretær.

Tomas Bruvik sender ei takk til alle avisene som har svart på medlemsundersøkjinga:

– Denne type dokumentasjon er svært nyttig for oss å ha med i dei samtalar vi har med politikarane og departementa. Det kjem nok fleire slike undersøkjingar i vekene framover, og det er like viktig å svare kvar gong. Dette er verktøy som vi er glade for at avisene våre gir oss.

– I tillegg må ikkje avisene vere redde for å ta direkte kontakt med oss med nye og andre problemstillingar, seier Bruvik.

Samstundes som avisenes inntektene sviktar, oppfordrar LLA staten og kommunane om å bruke lokalavisene som annonsekanal. Meir om det her.