LLA NRK 6

99 lokalaviser, NRK og Sujo med i historisk samarbeidsprosjekt. Snart oppstartmøte

Nesten 100 lokalaviser blir med på LLA, NRK og Sujos store samarbeidsprosjekt «Den store folkevandringa»!


Klare for stort samarbeidsprosjekt og journalistikk om flyttemønster: Laila Borge (t.v.), Bergit Sønstebø Svendseid og Tomas Bruvik.

Folk skal få spennande journalistikk om flyttemønster og konsekvensar dei siste 20 åra – og dei 20 neste. Det skal lokalavisene og NRK sørgje for gjennom samarbeidsprosjektet som Landslaget for lokalaviser (LLA) og avisene våre er sterkt involvert og engasjert i. Aktuelle tema er befolkningsutvikling, fråflytting, demografi og konsekvensar i framtida – om flyttestrømmen held fram som i dag. Fleire og konkrete journalistiske vinklingar kjem på plass når redaksjonane og prosjektmedarbeidarane arbeider seg framover mot publiseringsstart.

Måndag 8. mars er det internt oppstartmøte. Alle aviser som er påmeldt, har fått invitasjon dei siste dagane. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal opna samlinga, som naturleg nok blir på nett.

NRK sine folk er godt i gang med reserach-arbeidet som også LLAs lokalaviser skal ha stor nytte av. Også Senter for undersøkende journalistikk (Sujo) førebur seg i desse dagar for å gi avisene hjelp.

– Eg håper og trur at vi saman klarer å lage journalistikk om utviklingstrekk i heile landet som elles ikkje ville blitt laga. Gjennom samarbeidsprosjektet håper vi lokalavisene får anledning til å skape engasjerande saker, få fram nye stemmer og bidra til viktig debatt. Det seier NRKs prosjektleiar Bergit Sønstebø Svendseid. Ho hadde sjølv sin første betalte sommarjobb i Drangedalsposten. I dag gler Sønstebø Svendseid seg over å bidra til at både lokalavisene og NRK kan skape enda meir og grundig journalistikk om noko som mange er opptatt av:

– Både i lokalavisene og på NRKs flater vil det bli gode historiar om folk som får til gode løysingar i lys av flyttemønsteret i landet. Vi i NRK skal løfte blikket og lage nasjonal journalistikk, lokalavisene får anledning til å lage sakene om lokale konsekvensar og løysingar, seier Bergit Sønstebø Svendseid.

– Dei avisene som vil gå grundig til verks, skal få god hjelp. Senter for undersøkande journalistikk (Sujo) bidrar med praktisk støtte, tips og arbeidsmetodar undervegs i arbeidet. Blant anna skal NRK, LLA og Sujo ha fire-fem kompetanse- og inspirasjonssamlingar på nett. Slik kan redaktørane og journalistane logge seg på nett ein times tid og få praktiske tips til lokal gravejournalistikk og stoffmuligheter i lokalavisenes dekningsområde, seier Bergit Sønstebø Svendseid. I tillegg til å samarbeide med folk på eigen arbeidsplass, har NRKs prosjektleiar naturleg nok også tett kontakt med LLA-miljøet, blant anna har Dølens redaktør Tone Sidsel Sanden bidratt godt i idé- og researcharbeidet. Sanden er også ein av nestleiarane i LLA.

Artikkelen held fram under annonsen.

Generalsekretær Tomas Bruvik er leiar for prosjektet i LLA. Bruvik har dei siste månadane snakka personleg med nesten alle avisene som har sagt ja til å delta. Også han gler seg stort over det som er på gang:

– Gjennom samarbeidet med NRK og Sujo får lokalavisene ein stor mulighet til å lage engasjerande journalistikk om noko som betyr mykje for folk i kommunane. I tillegg til å få fram gode saker, får vi også vist at både lokalavisene og NRK tar samfunnsoppdraget sitt på alvor, seier Bruvik. Han legg til:

– Det er kjempeflott at 98 LLA-aviser så langt har sagt ja til å vere med i Den store folkevandringa-prosjektet. Nokre aviser vil kanskje lage ei handfull nokså enkle saker, medan andre lokalaviser vil gå grundigare til verks gjennom undersøkande journalistikk over litt meir tid. Det blir opp til den enkelte avis, men uansett vil alle få ta del i research- og idéarbeidet vårt.

Denne veka er også redaksjonell fagmedarbeidar Laila Borge tilbake frå mammapermisjon – klar for å hjelpe lokalavisene til å få nytte av Den store folkevandringa-prosjektet. Blant anna skal Borge ha ansvar for å dele gode saker og tips gjennom LLAs idébank. Her skal nemleg alle kunne sjå døme og få inspirasjon på journalistikk om flyttemønsteret og konsekvensar.

Frå Sujo er trekløveret Per Christian Magnus, Kristine Holmelid og Astrid Dalehaug Norheim med. Gjennom heile publiseringsperioden bidrar dei med arbeidsmetodar og praktisk veiledning i gravejournalistikk.

På oppstartmøtet måndag 8. mars får lokalavisene masse gode og konkrete tips. Deretter vil lesarane få dei første sakene om folk si framtid i by og bygd landet rundt.

– Sjekk at oppstartmøtet er lagt inn i kalenderen, seier LLAs Tomas Bruvik.