SUJOs reportasjeledere Astrid Dalehaug Nordheim (f.v.), Kristine Holmelid og Per Christian Magnus skal ha daglige verksteder for alle som jobber med saker om flyttemønster. Til høyre: Vitenskapelig assistent Maren Myrseth ved SUJO. Foto: Zulfikar Fahmy, UiB
SUJOs reportasjeledere Astrid Dalehaug Nordheim (f.v.), Kristine Holmelid og Per Christian Magnus skal ha daglige verksteder for alle som jobber med saker om flyttemønster. Til høyre: Vitenskapelig assistent Maren Myrseth ved SUJO. Foto: Zulfikar Fahmy, UiB

Vil hjelpe journalistene fra dag til dag

Når lokalavisene skal jobbe med stoff om flyttemønster og befolkningsutvikling, vil Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) hjelpe med både idéutvikling og gravehjelp i egne verkstedsrom.

Neste uke starter samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringa». Journalistene som jobber med stoffet vil i tre uker få daglig tilgang til verkstedsrom på Teams med reportasjeledere fra SUJO. Innholdet i verkstedsrommet vil bli tilpasset deltakernes behov og ønsker. Det kan bety alt fra tips om enkle nyhetssaker til drahjelp med større gravesaker. Journalistene vil også få hjelp til å holde tråden i prosjektet ved siden av den øvrige nyhetsjobbingen.

Får gravekompetanse
– Vårt mål er å bidra til at lokalavisene får verktøy som de kan bruke til hverdagsgraving. Et oversiktlig skjema og en enkel modell kan være det som trengs for at det skal være lett å jobbe med et graveprosjekt når du har litt ledig tid, sier senterleder Per Christian Magnus i SUJO.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Per Christian Magnus i SUJO håper å bidra til mye hverdagsgraving i lokalavisene. Foto: Zulfikar Fahmy, UiB

Avisene vil bli delt i grupper som får hvert sitt verkstedsrom med en leder fra SUJO. Første verksted blir tirsdag 9. mars kl. 9.00 til 9.30. Den første dagen vil bli brukt til å bli kjent med deltakerne og deltakernes ambisjoner.

Magnus oppfordrer avisene til å delta på flest mulig verksteder. Hver avis kan gjerne delta med flere journalister, men det er en fordel om det er samme journalist(er) som deltar over tid.

Bedre kontroll på stoffet
SUJO brukte samme arbeidsmetode i fjor da de hjalp lokalaviser med å grave i korona-stoff. Ane Vaet i Dølen var blant journalistene som deltok på arbeidsmøtene. I en større sak om de økonomiske konsekvensene av pandemien brukte hun datasett som SUJO hadde forberedt.

Hun hadde lite erfaring med å jobbe med datasett, derfor hadde hun stor nytte av de hyppige møtepunktene.

– Hvis det var noe jeg ikke forsto, hadde jeg mye bedre kontroll etter møtene, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun syntes det var veldig fint å møte andre lokalavisjournalister på møtepunktene, og opplevde at det var en måte å få nye ideer på. Det tror hun også blir nyttig i arbeidet med «Den store folkevandringa».

– Det er et typisk prosjekt der mange vil ha ulike innfallsvinkler og løsningsforslag. Det vil være lett å la seg inspirere av hverandre, tror hun.

Inspirert av hverandre
Per Christian Magnus i SUJO tror også at journalistene kan få mye ut av hverandre i verkstedsrommene.

– Det morsomste da vi jobbet med koronastoffet var når en journalist sa de hadde funnet noe interessant. Da fikk andre lyst til å sjekke det samme. Slik kunne en sak fra en østlandskommune gi en ny sak på Vestlandet, sier han.

Også Magnus Lindahl i Hallingdølen deltok på SUJOs arbeidsmøter med korona som tema. Han husker at det kom forslag og diskusjoner om vinklinger og tema som var fine å få med seg.

– Vi laget en eller to saker på omtrent hvert eneste tema som ble foreslått, sier han.

En sak som var en direkte følge av et datasett han fikk tilgang til gjennom SUJO, var saken om det store spriket mellom de registrerte smittetallene hos kommunene og hos Folkehelseinstituttet.