Hovedtillitsvalgt Kari Elisabeth Solum (t.v.), tillitsvalgt Carina Bang og helsefagarbeider Helene Stålesen mener at helsesektoren må rustes opp foran eldrebølgen. Foto: Cecilie Nilsen, Lister24
Hovedtillitsvalgt Kari Elisabeth Solum (t.v.), tillitsvalgt Carina Bang og helsefagarbeider Helene Stålesen mener at helsesektoren må rustes opp foran eldrebølgen. Foto: Cecilie Nilsen, Lister24

Eldrebølge: Kommunene trenger flere sykepleiere

Bedre vilkår for sykepleierne og desentralisert sykepleierutdanning blir dratt fram som løsninger av kildene Lister24 har intervjuet.

Journalist Cecilie Nilsen i Lister24 skriver: Eldrebølgen starter offisielt i år. I verste fall må hver fjerde nordmann jobbe i helsesektoren i 2060 for å dekke det økende behovet.

Som del av samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringa» mellom NRK, Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og LLA har Lister24 funnet ut at 24,8 prosent av innbyggerne i Farsund vil være 70 år eller eldre i  2050. Levealderen vil øke og andelen eldre over 80 år mer enn dobles i alle Lister-kommunene.

Avisa har blant annet møtt tre ansatte ved omsorgsboligene ved Farsund omsorgssenter. Sykepleier og hovedtillitsvalgt Kari Elisabeth Solum kommenterer at investeringer i helsesektoren ofte blir skjøvet til side og at det er liten evne til å se nytten av slike investeringer. Det vil også øke rekrutteringen om sykepleierne får god lønn, gode turnusordninger og gode arbeidsvilkår, fastslår hun.

– Det haster med et sykepleierløft, mener hun som hovedtillitsvalgt.

Helsefagarbeider Helene Stålesen har søkt studieplast på desentralisert sykepleie.
Lister24 har også intervjuet representanter for Lister interkommunale politiske råd, Lister kompetanse og ordførerne i de fem dekningskommunene. Lister kompetanse, som tilbyr desentralisert utdanning, har mange søkere til studieplassene sine. De ønsker en fullfinansiert, distriktsvennlig og desentralisert sykepleie.
Les saken her.