Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik seier eldrebølga i verste fall kan føra til at det ikkje blir mogleg å tilby like tenester i heile kommunen. Foto: Kvinnheringen
Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik seier eldrebølga i verste fall kan føra til at det ikkje blir mogleg å tilby like tenester i heile kommunen. Foto: Kvinnheringen

Eldrebølge: Kommunen kan neppe hjelpe alle

– Eg trur ikkje kommunen vil makta å hjelpa alle i framtida, seier kommunedirektøren i Kvinnherad til Kvinnheringen. Ho foreslår at folk vurderer om dei heller kan kjøpa tenester frå private.

Eldrebølga er tilsynelatande komen til Kvinnherad. No døyr det fleire enn det vert fødde i kommunen, skriv journalist Peder Sjo Slettebø i Kvinnheringen.

Ein større andel eldre kan føre til at kommunen ikkje vil makta å tilby alle eldre i Kvinnherad like tenester. Det svarte Kvinnherad sin kommunaldirektør i ei spørreundersøking som vart gjort i samband med «Den store folkevandringa», samarbeidsprosjektet mellom NRK, Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og LLA.

Kvinnheringen har tatt tak i dette, og spurt kommunedirektøren.

– Betyr dette at folk i til dømes Åkra, på Varaldsøy og Fjelberg i framtida kan risikera å ikkje få tilgang til dei same hjelpetenestene som folk i meir sentrale delar av Kvinnherad?

– I ytterste konsekvens ja. Men dette er ei problemstilling som gjeld dei aller fleste distriktskommunane i Norge, og Kommunenes Sentralforbund (KS) har mange prosjekt retta mot nettopp dette. Mellom anna gir digitalisering ein del moglegheiter, forklarer kommunedirektøren.

Ho oppmodar alle eldre om å få inn skikkeleg fiber i huset og begynna så tidleg som mogleg å tenka på om huset er godt nok tilrettelagt. I tillegg trur kommunedirektøren at vi i større grad må sleppa til private omsorgstilbod.

Ho har og eit syn på kva som kan snu den negative utviklinga i folketalet: Arbeidsplassar og næringsutvikling, levande lokalsamfunn med sosiale møteplasser og gode kommunikasjonar.

Les heile saka til Kvinnheringen.