Verb

Vende eller venne?

er-endinga i presens

Og og å

Knakk eller knekte?

Endinga -er/-ar

Å drifte

Vi bøyer for mange verb som a-verb