Valgdekning

Meiningsmålinga vart presentert under debatten, og sto sidan på trykk i avisa.

Kickstarta valkampen med meiningsmåling og valdebatt

Bø blad i Telemark vert laga av grafikar Dag Einar Hvitsand, marknadsansvarleg Rune Digranes Bøen, journalist Øystein Akselberg, journalist Gro Birgitte Røiland, journalist Marta Kjøllesdal, avismedarbeidar Synnøve Sudbø Kleppe, og redaktør Hilde Eika Nesje.

Ukas avis: Bø blad