Valgdebatt

Meiningsmålinga vart presentert under debatten, og sto sidan på trykk i avisa.

Kickstarta valkampen med meiningsmåling og valdebatt