Uttrykk

Lødig forfordeling?

Kollaps

Risiko og sjanse

De faste uttrykkene

Vær forsiktig med uttrykk du ikke kjenner fullt ut

Imøtegå/imøtekomme

«Årsaken skyldes»

Å bruke et uttrykk feil