Ungdomsklubb

Vil kommunen bruke penger på fritidsklubber?