Svein Erik Tuastad

Hvor mye skal personlige relasjoner spille inn i politikken?