Språkspalta

Endinga -er/-ar

Mistenkelig og mistenksom

Å drifte

Vi bøyer for mange verb som a-verb

Å gå av stabelen