Språkspalta

Å drifte

er-endinga i presens

Ein eller to konsonantar?

Ønske eller ønskje?

I to ord

Og og å

Knakk eller knekte?

Mellomtittel

Mellomtitlar

Lødig forfordeling?

Kollaps

Bindestrek

Risiko og sjanse

De faste uttrykkene

Genitivar på nynorsk

Vær forsiktig med uttrykk du ikke kjenner fullt ut

Imøtegå/imøtekomme

«Årsaken skyldes»

Å bruke et uttrykk feil

Ein ganske vanleg feil …