Språk

FRITTORD

Hyller ett ord om gangen

Korrekturleser

Tilsette korrekturlesar

Å drifte

Vende eller venne?

Bygging og bygning

Ei avis med personlegdom og breidde

Idéhefte og språkplakat på veg til deg

Særnamn

Verbet å kødde

er-endinga i presens

Medium blir ofte bøygd feil

Ein eller to konsonantar?

Doktor eller dokter?

Når skal det vere hermeteikn på namn og titlar?

cv, tv og wc

Ønske eller ønskje?

I to ord

Og og å

Kva betyr «sykkel»? Svar: Skrevarøkk

Knakk eller knekte?