Reidar Hjermann

Det viste seg at helsesøstre er bra avisstoff