Politkk

«Han kom. Han såg. Han godkjende. Han forsvann.»