Ord

Omgivelser – omgjevnad

Blir språket for sivilisert?

Genitivar på nynorsk

Vær forsiktig med uttrykk du ikke kjenner fullt ut

Imøtegå/imøtekomme

«Årsaken skyldes»

Å bruke et uttrykk feil