Ord og uttrykk

Imøtegå/imøtekomme

«Årsaken skyldes»

Å bruke et uttrykk feil