Opplæringslova

Ryddar framsida til uro kring skulekutt