Mediemangfold

Høyringssvar frå LLA: Foreslår auka støtte for alle lokalaviser