Lokaljournalistikk

Kurs for miljøjournalister avlyst – hvorfor?