Lokaldemokrati

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

Inviterer til folkemøte om kommunesammenslåing