Lisbet Bekkeli Amundsen

Dette har lokalpolitikerne fått til siden 2007