Konfirmasjon

Marsteinen-konfirmasjon-front

Nye og gamle trendar for konfirmantane

Grannar-bunader-front

Mai: Bunadens månad

Marsteinen-konfirmantene-forside-2

Slik var politikarane sine konfirmasjonar

Fjell-Ljom-konfirmantene

Viser fram konfirmantene

Blei med på førebuingane til konfirmanten