Kommunevalget

Fjell-Ljom-Valgløftene

Rekker de å innfri det de lovet sist?

Hvordan presenterer dere kommunestyret?

Statistikk: Er de folkevalgte representative?

Presenterer hundre listekandidatar

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Rusmisbrukere betaler dyrt for brakker

Kva seier folket?

Flertall for å trekke seg fra kommunestyret

Det politiske kartet