Kommunevalget 2015

En førstegangsvelgers refleksjoner

Hvem ønsker å ta på seg ordførerkjedet?