Kommuneval

Kirkevalg 14. september

Ungdom spør, politikere svarer

Vigga_bred valgdekning2

Bred valgdekning i Vigga

Kjappe svar frå 2. kandidatane

Velgernes valg

Hva gikk galt og hva gikk bra?

Presenterer hundre listekandidatar

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Har fordypet seg i partilistene

Kritiske spørsmål til valgløftene

Flyttes valgkampen til sosiale medier?

Kva seier folket?

Utfordra ordføraren med gamalt valflesk

Nettmøte om eiendomsskatt

Hvem er dette?

Kvar går veljarane?

Meiningsmålingar er godt lesestoff

Oppmodar andre til å bli politikarar

Stangeavisa sin journalist Dan Cato Røe på jobb i vallokala i Stange måndag føremiddag.

Val 2011: God valdeltaking