Kommunestyremøte

Kommunestyret sine møte skal vere tilgjengelege

Rapport frå ein kommunestyresal