Kommunereform

Involveres ungdom i kommunereformen?

Hvilken kommune ønsker innbyggerne?

Hva betyr pendlerveien for kommunegrensene?

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Kva oppgåver kan ulike kommunar løyse?

Hvordan kan en ny kommune se ut?

Hvem ønsker å ta på seg ordførerkjedet?

Kartlegg partienes meninger om kommunestrukturen

Vil ikkje verta del av storkommune

Hvordan har grensene utviklet seg?

LLA på tur med Kommunal- og forvaltningskomiteen