Kommunelova

Lukking av offentlege møte

Korleis er alkoholpraksisen i kommunen?