Kommunalreform

Erfaringer fra lokalpolitikken

Har vurdert nye oppgaver til kommunene

Hvem ønsker å ta på seg ordførerkjedet?

Kartlegg partienes meninger om kommunestrukturen

LLA på tur med Kommunal- og forvaltningskomiteen