Jøran Gamman

Ukas bilde: sort/hvitt-bilde på fargeside

Ukas bilde: VM på ski i Spiren barnehage

Det viste seg at helsesøstre er bra avisstoff