Hjemmetjenesten

MED PÅ JOBB: Kvinnheringen vart med heim til heimesjukepleiaren  sine pasientar.

Med heimesjukepleiaren på jobb