Habilitet

Hvor dypt stikker et Facebookvennskap?

Hvem topper inhabilitetsstatistikken?