Grunnlovsjubileum

Avdekte ordføraren si rolleblanding

Norges aller første valg skjedde i kirker landet rundt