Førstegangsvelgere

Auka valdeltaking i forsøkskommunane

Førstegangsvelgere anmelder valgprogrammene

Interessant intervju med ein som ikkje er interessert

Førstegongsveljarar skreiv brev til kandidatane

Valstoff i kvar avis fram mot valdagen

Førstegangsvelgere er godt avisstoff