Folkevalgt

Vestnytt-politikeroppmøte

Hvor pliktoppfyllende er de folkevalgte?

Når er det rett å gi fritak fra politiske verv?