Flyktningar

Os-og-Fusaposten-flyktningreportasje-forside

Korleis har flyktningane det i lokalsamfunnet?

Fryktar for livet – møte med familien Jakhajev