Fastlege

Vestby Avis dekker et område med rask økning i folketallet og behov for nye fastlegehjemler.

Har fastlegekrisen nådd lokalsamfunnet?