Eiendomsskatt

AV-eiendomsskatt

Dette går eiendomsskatten til

Gauldalsposten_Eiendomsskatt1

Avdekket feil innkreving av eiendomsskatten