Eidsvoll Ullensaker Blad

Eidsvoll Ullensaker Blad: De er totalt 19 ansatte, men ikke alle var til stede da bildet ble tatt. Bak fra venstre: Markedskonsulent Tina Berger, markedssjef Eva Holmgren, vaktsjef Jørgen Sollien, markedskonsulent Tove Bekkedal, ansvarlig redaktør Roger Aarli-Grøndalen, nyhetsredaktør Vegard Storbråten Øye og grafiker Roger Bråthen. Foran fra venstre: Journalist Marit Lunddal Løken, markedskonsulent Christine Vassdal, journalist Jan Arne Sandholtbråten, journalist Kristian Westgård og desksjef Knut Øsmundset.

Ukas avis: Eidsvoll Ullensaker Blad

Hvorfor er lokalavisen viktig?

Flyttes valgkampen til sosiale medier?

Lesernes kan publisere stoff selv på EUB

Ønsk leserne velkommen!

Hvordan dekker dere grunnlovsjubileet?

Mennesker jeg møtte

Hvilke konsekvenser får budsjettkuttet?

Har skrudd opp temperaturen på debattsidene

Oppslagstavlene finnes fortsatt