Distriktspolitikk

Hvordan kan distrikts-Norge beholde innvandrere?