Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene endrer praksis