Alkohol

Et intervju som gjorde inntrykk

Korleis er alkoholpraksisen i kommunen?